CSC - Segment 3

Copernicus Space Component Programme - Segment 3

Kosmický segment systému Copernicus (GMES) - Segment 3

Doba trvání programu: 2013 - 2020 (CSC-3 Phase I & II)

Příspěvky členských zemí ESA: 405,00 mil. €

z toho příspěvek ČR: 0,1 mil. € (Phase II)

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie

Obsah

Cílem programu ESA GMES Space Component je vybudovat družicovou část systému Copernicus (dříve GMES), jehož úkolem je zajistit pro Evropu veřejně dostupné, ale i komerční informační služby a aplikace využívající data z družicového a pozemního sledování situace v životním prostředí a dění týkající se bezpečnosti. Program Copernicus jako celek je společnou iniciativou ESA a EU a podílí se na něm i jiní velcí hráči jako EUMETSAT a Evropská agentura pro životní prostředí.

V rámci programu CSC ESA vyvíjí novou generaci družic a přístrojů s názvem Sentinel, související pozemní infrastrukturu a zajišťuje dostupnost dat od řady národních i soukromých provozovatelů družicových systémů. Od každé mise Sentinel je v plánu vyrobit dva exempláře označované A, B. Náplní Segmentu 3 jsou zejména dvě hlavní mise: přístroj Sentinel-5 pro sledování chemického složení atmosféry v rozmezí ultrafialového až infračerveného spektra, který bude umístěn na meteorologické družici MetOP-SG a dále oceánografická družice Jason-CS, nazývá též Sentinel-6, která ponese zejména radarový výškoměr a mikrovlnný radiometr. 

Současný stav

Jason-CS již vstupuje do fáze výroby (C/D). Hlavním dodavatelem je Airbus Defense and Space (Německo) v konsorciu s Thales Alenia Space (Francie) a RUAG Space (Švýcarsko). Na portále EMITS pomalu začínají vycházet veřejné zakázky na jednotlivé systémy a subsystémy. Sentinel-5 uzavřel fázi B1a od konce roku 2014 vychází tendry Airbus Defense and Space (Německo).

Způsob zapojení

Česká republika se účastní segmentu 3 programu pouze částkou 0,1 mil. €, která však již byla vyčerpána. O možném navýšení rozpočtu a tedy vytvoření prostoru pro nové projekty se vyjednává.