Jste zde

Control and tracking system

Řídící a sledovací systém pro pozemní anténní stanice

Moderní systém řízení antén a dalekohledů pro sledování družic

Trvání projektu: v průběhu roku 2010

Vedoucí projektu: Tomáš Turek

Hlavním cílem projektu byl vývoj moderního systému řízení antén a dalekohledů pro sledování družic a dalších objektů v blízkosti Země (asteroidy, tzv. kosmické tříště ap.), zlepšení komfortu a možností pozorování a zvýšení přesnosti pozorování objektů.

Důležitou součástí projektu byl návrh nového moderního řídícího systému. Ten je založen na standardní platformě používané v průmyslových aplikacích, což je sestava programovatelného automatu (PLC) a operátorské stanice na platformě PC (tzv. SCADA systém). Použité existující průmyslové komponenty značně zredukovaly čas potřebný na vývoj, snížily náklady, zvýšily jeho spolehlivost a poskytují mnohem lepší možnosti z hlediska servisu a náhradních dílů.

Hlavním a nejobtížnějším úkolem byl vývoj sady algoritmů pro velice přesné sledování rychle letících objektů. Kromě návrhu speciálních regulátorů polohovacích motorů bylo nutné do algoritmu promítnout celou řadu výpočtů pro korekci nepřesností způsobených například atmosférickými vlivy nebo nepřesnostmi montáže dalekohledu. Řídící software také významně zvýšil uživatelský komfort a pozorovací možnosti.

Výsledky vývoje byly prakticky ověřeny na optické pozemní stanici na observatoři La Teide na ostrově Tenerife, kde došlo k výměně původního zastaralého řídícího systému 1m dalekohledu za nově vyvinutý systém. Ten byl úspěšně otestován a předán do provozu v listopadu roku 2010 a od té doby slouží pro každodenní pozorování.

ProjectSoft

Firma je jedním z hlavních dodavatelů automatizace, robotizace a IT systémů. Mezi jeho zákazníky patří jak významné průmyslové podniky, tak vědecko-výzkumné instituce. Ačkoliv hlavní část svých dodávek realizuje v potravinářském průmyslu, je též vlastníkem know-how pro řízení astronomických dalekohledů. Firma vyvinula a neustále zdokonaluje také svůj vlastní software pro vizualizaci technologických procesů (tzv. SCADA), který byl úspěšně nasazen ve stovkách aplikací. Je schopna realizovat jak rekonstrukce existujících technologických celků nebo jejich částí, tak dodávky zcela nových technologií na klíč. Poskytuje celou řadu služeb, od automatizace, přes strojní inženýring, výrobu rozvaděčů až po IT služby.

Co vám účast v projektu přinesla?

Vedoucí projektu Tomáš Turek: „V minulosti jsme již realizovali řízení několika dalekohledů a musím říci, že tato aplikace se od nich odlišovala především řádově vyšší složitostí. Museli jsme vyvinout mnoho nových postupů a algoritmů jak pro velmi přesné řízení dalekohledu, tak i pro zajištění bezpečnosti dalekohledu. Podařilo se nám vyřešit i řadu omezení, které měl dalekohled v minulosti. Obecně lze říci, že nás účast v projektu posunula mnohem dále v našich znalostech, díky tomu budeme v budoucnu schopni řešit náročnější projekty. To je ostatně víceméně standard naší firmy – každý projekt je něčím nový a musíme do něj vnést mnoho nových poznatků.“