Jste zde

Člověk ve vesmíru – umělecká soutěž

Natočte krátké video na téma využití kosmonautiky a kosmických technologií

Od tvůrců soutěžních snímků se očekává zpracování maximálně 3 minuty dlouhého videa, které představí možnosti uplatnění aplikací kosmonautiky nebo výsledků kosmického bádání ve prospěch lidstva a pro běžný život lidí na Zemi. Forma zpracování videosnímku není specifikována, je možné využít jakéhokoliv stylu, včetně například originálních animací, skic, hudby, dramatické tvorby, poezie, tance, Rube Goldberg machines, pantomimu, či jakýchkoliv dalších způsobů a jejich kombinací.

Soutěžní video musí obsahovat minimálně jeden jasný odkaz na Mezinárodní kosmickou stanici (International Space Station) a mohou v něm být obsaženy i záběry ISS. 

V případě použití jiného než anglického jazyka musí být video anglicky titulkované. Přednost se dává zpracování v High Definition (HD) formátu.

Tvůrci snímků musí být studenti vysoké školy, nebo mladí profesionálové maximálně s pětiletou profesionální praxí. Mladší zájemci musí před podáním přihlášky kontaktovat pořadatele a domluvit s nimi výjimku pro svoji účast v projektu.

Umělecké dílo musí být porotcům předloženo prostřednictvím on-line aplikace na soutěžním webu (viz odkaz vlevo) nejpozději do 15. listopadu 2014.

Detailní instrukce k nahrání videa (prohlášení o originalitě, hashtagy a další) najdou zájemci na webových stránkách projektu, stejně tak jako způsob hodnocení a jejich bodovou váhu hodnotících kritérií.

Soutěžní videa bude posuzovat interdisciplinární tým složený ze zástupců partnerů Mezinárodní kosmické stanice a znalců umění. Nejlépe hodnocená videa budou celosvětově zpřístupněna prostřednictvím on-line webové aplikace a budou i součástí popularizačních akcí NASA.

Vítězná videa budou odeslána i na Mezinárodní kosmickou stanici a jejich autoři budou oceněni.

Odkazy na soutěžní videa můžete zaslat i autorovi tohoto článku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem. Česká kosmická kancelář ta nejzajímavější a nejlepší zveřejní na svém webu a facebookových stránkách.

Přejeme Vám mnoho úspěchů v soutěži!