Jste zde

Činnost v roce 2014

Zpráva o činnosti kanceláře za rok 2014

Ve výroční zprávě za rok 2014 je popsána činnost a výsledky realizované Českou kosmickou kanceláří (CSO) za uplynulý rok. Po toto období byla činnost CSO podporována projekty, realizovanými v rámci programových výzev MŠMT mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II a INGO II a v rámci projektu operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

Úvod zprávy stručně představuje CSO včetně zaměření a cílů. Hlavním záměrem, který je přítomen ve všech aktivitách CSO, je podpora udržitelného zapojení ČR v kosmonautice. Ta probíhá především prostřednictvím poskytování poradenství v oblasti nových příležitostí, pořádání workshopů a seminářů, propagace českých pracovišť na mezinárodní úrovni.

CSO zároveň přibližuje dění v kosmonautice širší veřejnosti, a to jak pořádáním tiskových konferencí a vydáváním tiskových zpráv, pravidelným přispíváním na web CSO a sociální sítě a pořádáním vzdělávacích akcí.

CSO zároveň šíří informace prostřednictvím tištěných dokumentů, kterými jsou především časopis Czechspace, infolisty o dokončených českých kosmických projektech či brožura určená pro zahraniční čtenáře s názvem Czech Space Activities.

Důležitou aktivitou CSO, která rovněž pomáhá k rozvoji české kosmonautiky je propagace českých pracovišť na mezinárodních akcích a zastupování českých zájmů na mezinárodní úrovni (ESA, IAF, IAA, UNOOSA).

Kompletní zpráva je ke stažení v příloze ve formátu PDF.