Jste zde

Činnost CSO v roce 2015

Zpráva o činnosti kanceláře za rok 2015

Výroční zpráva popisuje činnost a výsledky realizované Českou kosmickou kanceláří (CSO) za uplynulý rok 2015. Po toto období byla činnost CSO podporována zejména projekty realizovanými v rámci programů MŠMT pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji EUPRO II a INGO II, dále pak Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a Horizont 2020. 

Činnost České kosmické kanceláře v roce 2015 byla, na základě plnění strategických cílů organizace, rozložena do čtyř konkrétních aktivit – tvorby analýz a studií českého zapojení v kosmických programech a projektech a jejich řízení; konzultační činnosti a pořádání seminářů o kosmických projektových příležitostech, řízení těchto projektů a pravidlech programů ESA; propagaci českých organizací na mezinárodní úrovni; podpory studentských kosmických projektů a vzdělávání.

V roce 2015 poskytli pracovníci České kosmické kanceláře více jak 65 konzultací zástupcům státní správy, průmyslu i akademické obce. Pro podporu většího zapojení českých pracovišť bylo uspořádáno 5 workshopů a seminářů s různým tematickým zaměřením, kterých se účastnilo okolo 150 odborníků. CSO zároveň šíří informace prostřednictvím tištěných publikací, kterými jsou především časopis Czechspace, informační listy o dokončených českých kosmických projektech či brožura určená pro zahraniční čtenáře s názvem Czech Space Activities.

Česká kosmická kancelář přibližuje dění v kosmonautice také široké veřejnosti a mládeži a to jak prostřednictvím vzdělávacích a popularizačních přednášek, tak i vystoupeními v médiích a na sociálních sítích. V roce 2015 uspořádala CSO téměř 70 přednášek pro 3000 posluchačů. Do České republiky pozvala na besedy také několik astronautů NASA a ESA.

Důležitou aktivitou CSO, která rovněž pomáhá k rozvoji české kosmonautiky, je propagace českých pracovišť na mezinárodních akcích a zastupování českých zájmů na mezinárodní úrovni v ESA, IAF, IAA, UNOOSA, SGAC a ELGRA. V roce 2015 uspořádala Česká kosmická kancelář v Praze mezinárodní symposium Humans in Space, na které dorazilo 170 světových odborníků na problematiku přítomnosti člověka v kosmickém prostoru.

Kompletní zpráva je ke stažení v příloze ve formátu PDF.