Jste zde

ARTES - Next Generation Platform

Advanced Research in Telecommunications Systems - Element Next Generation Platform

Program pokročilého výzkumu v telekomunikačních systémech - NGP

Doba trvání programu: 2013 - 2020 

Celkový rozpočet: 300,00 mil. €

z toho pokryto: 288,156 mil. €

příspěvek ČR: 2,00 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Obsah

Obsahem ARTES - Next Generation Platform - NGP (dříve Element 14) je podpora vývoje a certifikace produktů a komponent družicové platformy pro příští generace telekomunikačních družic, označované jako NeoSat. Platforma by měla být natolik flexibilní, aby umožnila realizaci širokého spektra telekomunikačních misí na geostacionární dráze o hmotnosti 3-6 tun. Specifickým rysem elementu bude kofinancování programových aktivit ze strany průmyslu. Jednotlivé aktivity by měly být koordinovány s obsahem národních kosmických programů jednotlivých členských států, aby bylo zamezeno duplicitám. Záměrem je, aby produkty řady NeoSat byly ověřeny na oběžné dráze do roku 2018.

Spolufinancovalem projektových aktivit elementu je i průmysl, u něhož se předpokládá sdílení zodpovědnosti za uvedení nové flexibilní družicové platformy (tzv. NGP) na trh. Ta by měla sloužit široké škále budoucích telekomunikačních misí. Za tímto účelem byly již definovány společné komponenty pro obě verze platformy vyvíjené oběma hlavními evropskými koncerny.

Způsob zapojení

V loňském roce byla zahájena projektová fáze B, v rámci níž byl realizován vývoj klíčových technologií a výběr dodavatelů subsystémů. Pro ucházení se o projektovou příležitost v elementu NEOSAT potřebuje pracoviště získat podporu národního delegáta do programové rady ESA. Aktivity jsou (krom letových ověřovacích zkoušek, kdy je plné hrazení ESA) spolufinancovány v rozsahu 50 - 75% v závislosti na typu aktivity.

Současný stav

Realizované projektové aktivity jsou plně koordinovány s národními kosmickými programy v zájmu zabránění duplicit. Aktivity elementu NEOSAT zahrnují:

  • Definice subsystémů a počáteční vývojové činnosti zaměřené na stavební bloky, součástky včetně výběru dodavatelů
  • Vývoj kritických komponent a sub-systémů platforem NGP schopných vypuštění okolo r. 2018
  • Vývoj doplňkové technologie, identifikovaných hlavními dodavateli jako potenciálně vhodné pro NGP, u kterých se předpokládá realizace pozemních zkoušek na konci desetiletí
  • Pozemní zkoušky a ověřování NGP - sub-systémů i celku
  • Letové ověřování, zkoušky a demonstrace NGP na orbitě

Element NEOSAT byl zahájen roku 2013 předpokládá se, že potrvá do roku 2020. Vývoj platforem NGP a jejich pořízování by měly trvat do roku 2018. Aktivity spojené s ověřováním na orbitální dráze by měly být realizovány v letech 2016 - 2020.