Jste zde

ARTES Applications workshop 2015

Evropská kosmická agentura pořádá workshop ARTES na konference Lift15

ESA každoročně pořádá workshop zaměřený na aplikace využívající družicové technologie. Letošní ročník se uskuteční v rámci konference Lift15, která je považována za jednu z hlavních evropských událostí v oblasti digitálních technologií. Celá konference se bude konat ve dnech od 4. do 6. února 2015 v Ženevě. Sekce s názvem Lift to Space, kterou organizuje ESA, je možné navštívit 4. a 5. února na této konferenci.

Během konference Lift15 se uskuteční série akcí, které mají za cíl inspirovat a propojovat odborníky z oboru družicových technologií a zkoumat sociální dopady zavádění nových technologií obecně. Program sekce Lift to Space bude obsahovat, kromě workshopů a plenárních zasedání i přednášky a představení investičního pobídkového programu pro začínající firmy a malé a střední podniky a prezentace projektů z aplikačních oblastí ARTES (ESA).

Od vstupu České republiky do programu integrovaných aplikací ARTES 20 se česká pracoviště úspěšně účastnila řady projektů, zaměřených na vývoj technologických řešení, aplikací i služeb, založených na využívání telekomunikačních a navigačních dat a informací dálkového průzkumu Země. Výše zájmu o tyto projekty se odvíjí od možnosti komercionalizace jejich výsledků v relativně krátkém časovém horizontu.

Českým společnostem se účastí na Lift to Space nabízí kromě možnosti navázání bilaterální spolupráce se zahraničními partnery také seznámení s trendy v aplikačních programech ESA a již ukončenými projekty řešenými v této oblasti. Vzhledem k náplni akce lze účast doporučit zejména malým a středním podnikům zaměřeným například na aplikace informačních i komunikační technologií, družicové navigace nebo využívání dat pozorování Země.

Vstup na konferenci je pro účastníky z členských států ESA zpoplatněn částkou 100 euro. Za tuto cenu je však k dispozici pouze 250 vstupenek. Plné vstupné činí 800 euro.