Jste zde

ARTES Applications Workshop 2014

Pozvánka a náplň workshopu ESA ARTES Applications v Lucembursku

Tým integrovaných a telekomunikačních aplikací ESA vyhlašuje v pořadí již 4. workshop zaměřený na aplikace. Akce se bude konat od 29. do 30. dubna 2014 v Lucembursku. Vzhledem ke členství České republiky v elementu ARTES 20 je účast na workshopu pro zainteresované tuzemské subjekty doporučeníhodná.

Cílem workshopu je zvýšit povědomí o možnostech integrovaných aplikací, které kosmonautika může poskytnout ku prospěchu průmyslu i ostatních uživatelů. Na workshopu budou prezentovány výsledky minulých a současných relevantních aktivit, zaměřených na ARTES aplikace, spolu s ukázkami jednotlivých projektů. Budou rovněž příležitosti pro navazování osobních kontaktů a partnerství. Účastníci workshopu získají přehled o úspěšných projektech v rámci aplikačních programů ARTES z poslední doby. Návštěvníci si budou moci vyměňovat nápady a diskutovat možnosti na nové aktivity ARTES aplikací.

V úvodní části prvního dne budou prezentovány příklady projektů stimulujících telekomunikačně – aplikační služby na nových trzích. Možnostem tvorby nových partnerství bude věnována zvláštní sekce, kde budou představeny aktivity Kosmického fondu inovací a dalších subjektů podporujících rozvoj mezinárodní spolupráce v kosmonautice. První odpolední blok úvodního dne bude věnován krizovému managementu a intervenci v případě živelných katastrof. Souběžně bude probíhat v jiném sále výukový program Jak psát úspěšné návrhy na projekty do ARTES 20. Program druhého dne bude pokračovat blokem věnovaným telekomunikačním aplikacím v dopravě. V rámci sekce věnované zvlášť letectví bude pozornost věnována aktivitám S2BAS a problematice autonomních bezpilotních leteckých prostředků. Odpolední program druhého dne bude pokračovat telekomunikačními aplikacemi v energetice, zemědělství a lesnictví.

Workshop se koná 29. – 30. dubna 2014. Kompletní program, formulář pro registraci a další informace naleznete na odkazu v levém sloupci. Účast na workshopu je bezplatná.