Jste zde

AMI4FOR

Využití mobilních technologií v zemědělství a lesním hospodářství

Nový koncept pro řízení lesního hospodářství vč. družicových snímků.

Trvání projektu: 2005 až 2008

Vedoucí projektu: Karel Charvát

Projektovým hlavním cílem bylo ustavení nového konceptu Ambient Mobile Intelligence (AMI) pro řízení lesního hospodářství pomocí integrované mobilní komunikace, nové metody navigace a integrace prostorové informace včetně družicových snímků.

Nosným tématem projektu, které se promítá i do ostatních a tvoří páteř celého projektu, je integrace prostorových dat v rámci znalostního systému, která je prováděna na základě otevřených standardů. Toto téma je řešeno formou webového portálu, který sdružuje jednotlivé nezávislé komponenty, umožňující uživatelům vyhledávání, využívání a publikování geoprostorových dat a služeb, přičemž hlavní důraz je kladem především na možnost nahrazení klasického přenosu dat obecnými webovými službami. Mezi nejdůležitější nástroje portálu AMI4FOR patří např. metadatový katalog Micka, který umožňuje vyhledávání datových zdrojů podle metadatových informací, anebo nástroj pro tvorbu a další publikaci mapových projektů MapMan, umožňující vytvoření nové mapové kompozice seskládáním dat z interních i externích serverů, dostupných přes webové služby.

V rámci druhého projektového tématu - řešení komunikačního a navigačního systému pro heterogenní sítě byla vyvinuta speciální mobilní jednotka, která umožňuje přenos dat mezi různými komunikačními systémy. Jednotka obsahuje vlastní procesor a modulární integraci většiny důležitých komunikačních rozhraní včetně GPS modulu pro zjišťování pozice. K jednotce je tak možné připojit téměř jakýkoliv externí senzor a snímaná data ukládat jednorázově nebo kontinuálně na vzdálený server.

Třetí téma projektu AMI4FOR je zaměřeno na nové metody získávání dat v terénu. Pro tyto účely byl vyvinut systém TerEdit, jako speciální řešení pro přenos dat z mobilních zařízení na server a zpět. Vlastní sběr nebo editaci může zajišťovat některá z běžně dostupných aplikací.

Vyvinuté nástroje byly testovány na jednoduchých aplikacích v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, MJM Litovel a LivingLab ESRIN ve Frascati. Na základě výsledků těchto testů byly komponenty modifikovány. Do budoucna se předpokládá integrace vyvinutých nástrojů s technologií GRID. Další uplatnění celého systému je v oblasti lesního hospodářství, kde nabídne vlastníkům lesa a plánovacím úřadům nove způsoby sběru dat a jejich analýzy.

Wirelessinfo

Jedná se o českou neziskovou společnost, která je virtuální výzkumnou institucí, založenou v roce 2003 českými účastníky projektu Wirelessinfo IST 1999- 21056.

Hlavním cílem společnosti je koordinace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje, testování a využívání nových informačních systémů a technologií pro sběr dat a jejich přesun na trh. Wirelessinfo pokrývá velmi široké spektrum aktivit s velkým potenciálem jak pro český tak i evropský trh se zaměřením na zemědělské aplikace.

Co vám účast v projektu AMI4FOR přinesla?

„Projekt umožnil rozvoj on-line technologií na principu interoperability a webových služeb, tedy mobilního sběru terénních prostorových dat s georeferencováním, sběru senzorových dat a vyhodnocování pozemních dat, senzorových měření a družicových snímků pomocí webových technologií. Tyto technologie byly po ověření na praktických aplikacích při ochraně lesa, ve vinohradnictví a v precizním zemědělství zavedeny do praxe. Projekt dále umožnil spolupráci s ESA a stal se základem následné dlouhodobé spolupráce.“