Aktivity MREP-2 na rok 2014

Doplněný pracovní plán ESA pro robotický průzkum Marsu na rok 2014

Evropská kosmická agentura (ESA) zveřejnila nové aktivity pracovního plánu robotického průzkumu Marsu na rok 2014. Realizace jednotlivých projektů začne v průběhu letošního roku pod hlavičkou volitelného programu MREP-2 zaměřeného na technologickou přípravu budoucích robotických misí ESA k Marsu. Celkem je naplánováno 14 technologických aktivit za 9,1 milionů eur. Příležitosti jsou otevřeny také všem českým pracovištím.

Letošní pracovní plán navazuje na aktivity z loňského roku (viz související články), které byly zaměřeny na dlouhodobý technologický vývoj pro dovezení vzorků z Marsu na Zemi. Aktuální pracovní plán vychází z předběžných závěrů pracovní skupiny pro budoucí průzkum sluneční soustavy, která doporučila rozvíjet technologie pro uskutečnění mise návratu vzorků z Marsu (MSR – Mars Sample Return) a jeho měsíce Phobos (PHOOTPRINT).

Pro misi PHOOTPRINT plán obsahuje aktivity v oblasti robotického odběru vzorků či vývoje navigačního a řídícího systému. Velmi zajímavé jsou dva projekty k zajištění bezpečného přistání na tělesech s velmi malým gravitačním zrychlením o hodnotě přibližně jedné tisíciny pozemského. Technologický vývoj pro misi MSR v roce 2014 obsahuje aktivity zaměřené na senzory a subsystém potřebné pro sestup a přesné přistání na povrchu Marsu, modelování marsovského prostředí, mechanismy pracující při nízkých teplotách a komunikaci ve frekvenčním pásmu X. Plánuje se také studie na využití nového konceptu nafukovacího tepelného štítu.

Výše zmíněné aktivity s úrovní technologické připravenosti TRL 3 a nižší budou hrazeny z technologického programu TRP (Technology Research Programme) a můžou se do nich zapojit pracoviště ze všech 20 členských států ESA. Návazné aktivity s TRL vyšším než 3 jsou pak hrazeny z programu MREP-2. Více informací o těchto programech naleznete v souvisejících odkazech v levém sloupci.

Jednotlivé tendry by měly začít vycházet v systému EMITS na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2014. V případě zájmu o některou z tematických oblastí nebo o poskytnutí dalších informací neváhejte kontaktovat autora článku, který je zároveň českým delegátem v příslušné programové radě ESA.