Jste zde

Advanced SCOS-2000 monitoring

Vývoj části softwarového systému pro monitoring a řízení družicových misí ESA

Nejnovější technologie pro monitoring a řízení kosmických misí

Trvání projektu: 2005 až 2008

Vedoucí projektu: Helena Kalenská

Projekt SCOS-2000 Advanced Monitoring zastřešil účast ANF DATA na dvou mezinárodních aktivitách Advanced Monitoring for a Modern Generic Mission Control System a Consolidation of the Advanced Telemetry Monitoring Subsystem. Obě aktivity byly řešeny ve spolupráci se společnostmi Siemens AG Rakousko a Siemens Maďarsko.

Cílem projektu bylo ověřit využití nejnovějších technologií pro monitorování a vizualizaci telemetrických dat a příkazů (telecommands) v družicovém systému SCOS-2000 a na aplikaci výsledných analýz a prototypů v kontextu nové architektury ESA pro pozemní operační systémy (EGOS). V rámci projectu SCOS-2000 Advanced Monitoring se ANF DATA podílelo na čtyřech různých úlohách:

CORBA based Packet Distribution Prototype

byl zaměřen na analýzu existujícího modelu distribuce paketů v družicovém řídicím systému SCOS-2000 a na implementaci prototypu, ve kterém je nativní TCP/IP distribuce nahrazena technologií CORBA - Common Object Request Broker Architecture.

Command Supervisor (CS)

je nový subsystém v družicovém monitorovacím systému SCOS-2000, který umožňuje monitorování veškerých příkazových aktivit (telecommanding) prováděných přímo v systému SCOS- 2000 nebo z externích aplikací. Pomocí CORBA technologie získává CS server data z aplikací generujících řídicí příkazy (command sources) a předává je jednotlivým klientským aplikacím. Klientské aplikace data filtrují, třídí a zobrazují. Command Supervisor byl navržen s ohledem na požadavky operátorů používajících systém SCOS-2000 v DLR.

EGOS Data Transfer Library (DTL)

je nová softwarová knihovna pro přenos strukturovaných dat v 32- a 64-bitovém a na platformě nezávislém prostředí. DTL umožňuje rozesílání dat z jednoho zdroje několika příjemcům i přijímání dat z nekolika zdrojů současně pomocí TCP/IP. Podporován je také multicast a broadcast dat založený na UDP. Distribuce dat je možná buď v tzv. timely modu, kdy jsou zastaralá data automaticky skartována, nebo v tzv. complete modu, kdy jsou distribuována všechna data bez ohledu na čas pořízení. DTL umožňuje snadnou modifikaci existujících a přidávání nových datových typů ve formátu IDL bez nutnosti další implementace/ modifikace existujícího kódu.

EGOS Data Management Library (DML)

je nová softwarová knihovna pro správu telemetrických dat a příkazů (telecommands) získaných z EGOS aplikací ve formě anotovaných datových toků (streams), datových rámců (frames) a paketů navigačních systémů a dokonce i poruchy v rozvodných energetických sítích. V některých případech tyto bouře mohou ohrožovat i život kosmonautů na oběžné dráze. Družice Proba-2 byla vynesena na oběžnou dráhu 2. listopadu 2009 a následně úspěšně proběhla komunikace s přístrojem DSLP. Testy prokázaly bezchybnou funkci všech palubních přístrojů. V současnosti probíhá podrobná vědecká analýza získávaných dat, předběžné výsledky jsou velmi dobré a připravují se k publikaci.

ANF DATA

ANF DATA je dceřinou společností Siemens AG Rakousko a od ledna 2007 také součástí skupiny Siemens IT Solutions and Services a Corporate Technology.

Společnost ANF DATA poskytuje komplexní služby - návrh softwarových řešení, instalace a servis hardwaru, integrace systémů, aplikační podporu, servis a vývoj instalovaných řešení, poradenství týkající se firemní organizace a informatiky, školení pro zákazníky, ... - a produkty v oblasti Informačních technologií se zaměřením na sektor bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, státní správy, telekomunikací a dopravních systémů.

Od roku 1998 spolupracuje ANF DATA se Siemens AG Rakousko na vývoji hardwaru a softwaru pro pozemní segment Evropské kosmické agentury (ESA), německé kosmické agentury (DLR) a pro evropský navigační systém Galileo.

V rámci programu PECS se ANF DATA podílí na třech mezinárodních projektech zaměřených na uplatnění moderních informačních technologií v řídících a informačních systémech ESA.

Co vám účast v projektu Advanced SCOS-2000 Monitoring přinesla?

„SCOS-2000 Advanced Monitoring byl náš první projekt v rámci programu PECS. Během trvání projektu jsme se seznámili se standardními postupy a nástroji, které se v Evropské vesmírné agentuře používají pro aktivity zaměřené na vývoj softwaru pro pozemní segment – způsob vedení projektu, formát a rozsah požadované dokumentace, projektová review, postupy při testování, validaci a verifikaci systémů, pravidla pro dodávky řešení, atd. Velmi důležité bylo také navázání kontaktů s lidmi z ESA a příležitost prokázat, že máme schopnosti, znalosti a zkušenosti nezbytné pro další spolupráci s ESA.“