Jste zde

Abstrakty na IAC 2017

Podejte abstrakt na 68. Mezinárodní astronautický kongres v Adelaide

V pořadí již 68. Mezinárodní astronautický kongres (IAC) se bude konat od 25. do 29. září 2017 v australském Adelaide. Zájemci o prezentování výsledků svých projektů a činnosti v kosmonautice mohou vkládat abstrakty až do 28. února 2017 prostřednictvím webových stránek Mezinárodní astronautické federace (IAF).

Austrálie již hostila 49. IAC v roce 1988 v Melbourne a nyní se IAC na tento kontinent vrací. Místním organizátorem je Space Industry Association of Australia (SIAA), malá nezisková organizace, která podporuje tamní kosmické aktivity. IAC je každoročně jednou z největších světovou událostí v kosmonautice, na které se schází více než 3000 odborníků z celého světa. Prezentace na takovéto akci tak představuje jedinečnou příležitost, která může přispět k navázání nových kontaktů nebo zahájení nových projektů. IAC se skládá z technického programu s více než 1300 prezentacemi, plenárních zasedání na významná a aktuální témata, kongresové výstavy předních hráčů na poli světového kosmického průmyslu a dalších doprovodných akcí.

Každý abstrakt je omezen 2800 znaky (zhruba 400 slov) a musí obsahovat nadpis, jména autorů a samotný text abstraktu. Text abstraktu by se měl zaměřovat na cíle projektu, použité metody, výsledky a závěr, nemůže naopak obsahovat žádné tabulky, grafy či obrázky. Články, zamýšlené pro prezentaci na IAC, zároveň nemohou být prezentovány ani publikovány jinde. Abstrakty se vkládají přes stránky IAF (viz externí odkazy tohoto článku). Následná prezentace může mít dvě podoby. Může se jednat o klasickou ústní prezentaci, kdy každý přednášející dostane zhruba 10 až 20 minut. Posledních několik let je druhou možností takzvaná interaktivní prezentace, kdy jsou jednotlivé prezentace promítány na monitorech.

Postup pro vkládání abstraktů:

  • Provést registraci na stránkách IAF
  • Vybrat příslušné sympozium a technickou sekci
  • Vložit nadpis a text abstraktu
  • Vybrat formu prezentace (ústní / interaktivní / ústní nebo interaktivní)
  • Potvrdit vložení

Důležité termíny:

  • Vložení abstraktu: 28. února 2017
  • Oznámení výsledku: 23.–25. dubna 2017
  • Potvrzení prezentace: 16. června 2017
  • Vložení článku: 7. září 2017
  • Vložení prezentace: 16. září 2017

Každý může vložit i více než jeden abstrakt. Abstrakty jsou zároveň i jednou z podmínek pro celou řadu soutěží a stipendií, díky kterým je možné cestu na IAC vyhrát. V případě potřeby konzultace či jiné pomoci s abstrakty se neváhejte obrátit na autora článku.