Jste zde

Abstrakty na IAC 2015

Podejte abstrakt na 66. Mezinárodní astronautický kongres v Jeruzalémě

V pořadí již 66. Mezinárodní astronautický kongres (IAC) se bude konat od 12. do 16. října 2015 v izraelském Jeruzalémě. Zájemci o prezentování výsledků svých projektů a aktivit v kosmonautice mohou vkládat abstrakty až do 5. března 2015 prostřednictvím webových stránek Mezinárodní astronautické federace (IAF).

Jeruzalém již hostil 45. Mezinárodní astronautický kongres v roce 1994. Mottem kongresu, který se uskuteční již příští rok, je “Space - The Gateway for Mankind’s Future”. Toto motto vystihuje důležitost a význam kosmonautiky pro budoucí rozvoj lidstva a bude návštěvníky provázet celým kongresem. Organizace se ujala Izraelská kosmická agentura (Israel Space Agency, ISA) a kongres se uskuteční v prostorách Jeruzalémského mezinárodního výstaviště (Jerusalem International Convention Center, ICC)

IAC je každoročně největší světovou událostí v kosmonautice, na které se schází kolem 3500 odborníků z celého světa. Prezentace na takovéto akci tak představuje jedinečnou příležitost, která může přispět k navázání nových kontaktů nebo zahájení nových projektů. Skládá se z technického programu s více než 1300 prezentacemi, plenárních zasedání na významná aktuální témata, kongresové výstavy předních hráčů na poli světového kosmického průmyslu, které se pravidelně účastní i Česká kosmická kancelář (CSO), a dalších doprovodných akcí.

Prezentovat výsledky svých projektů a aktivit v rámci technických sekcí může každý, pokud zašle v odpovídající formě IAF svůj příspěvek a uspěje v konkurenci ostatních příspěvků. Nabídka různých druhů technických sekcí a tedy i témat, jakých se příspěvky mohou týkat, je rozložena do více než 30 samostatných sympozií, jež jsou dále rozděleněny do konkrétně zaměřených tematických podsekcí, těch příští rok bude více než 180. Celkem je tedy v nabídce mnoho dílčích témat, která zahrnují celou škálu přírodních i technických věd, sociální vědy i právo.

Každý abstrakt je omezen 2800 znaky (zhruba 400 slov) a musí obsahovat nadpis, jména autorů a samotný text abstraktu. Text abstraktu by se měl zaměřovat na cíle projektu, použité metody, výsledky a závěr, nemůže naopak obsahovat žádné tabulky, grafy či obrázky. Články, zamýšlené pro prezentaci na IAC, zároveň nemohou být prezentovány ani publikovány jinde. Abstrakty se vkládají přes stránky IAF (viz externí odkazy tohoto článku). Každý zájemce se však nejprve musí na stejné stránce zaregistrovat.

Postup pro vkládání abstraktů:

  • Provést registraci na stránkách IAF

  • Vybrat příslušné sympozium a technickou sekci

  • Vložit nadpis a text abstraktu

  • Vybrat formu prezentace (ústní na 10 - 20 minut / plakát A0 / ústní nebo plakát)

  • Potvrdit vložení

Důležité termíny:

  • Vložení abstraktu: do 5. března 2015

  • Oznámení výsledku: 21. - 23. dubna 2015

  • Potvrzení prezentace: do 15. června 2015

  • Vložení článku: do 24. září 2015

  • Vložení prezentace: do 2. října 2015

Každý může vložit i více než jeden abstrakt. Abstrakty vložené po 5. březnu 2015 nebudou připuštěny k hodnocení. Důležité informace a návod na vložení abstraktů naleznete v přílohách tohoto článku.

V případě potřeby konzultace či jiné pomoci s abstraky se neváhejte obrátit na autora článku.