Jste zde

2015 IPMC YP Workshop

2015 IPMC Young Professionals Workshop

Česká kosmická kancelář (CSO) je členskou organizací Výboru pro řízení mezinárodních projektů a programů (IPMC) pod Mezinárodní astronautickou federací (IAF). Tento výbor těsně před začátkem Mezinárodního astronautického kongresu (IAC) pravidelně organizuje vlastní workshop určený pro mladé profesionály.

CSO má díky členství ve výboru IPMC možnost na tento workshop nominovat účastníky z České republiky. Letošní workshop, s názvem 2015 IPMC Young Professionals Worskop, se bude konat v neděli 11. října 2015 v izraelském Jeruzalémě.

Workshop je celodenní akcí, jejímž cílem je přivést dohromady mladé profesionály z celého světa, kteří mají zkušenosti s kosmonautikou, aby diskutovali o způsobech, jak zlepšit zapojení mladých expertů do této oblasti. Účastníci budou rozděleni do několika týmů, v nichž budou pracovat na jednom určitém tématu. Nejprve jej budou mezi sebou diskutovat virtuálně přes internet a následně přednesou své závěry během workshopu.

Zaměření letošního workshopu je na téma: Faktory, které ovlivňují kariérní rozvoj mladých profesionálů. Témata, na která se workshop bude zaměřovat, jsou plán mentoringu, rozhodovací faktory a rychlé zapojení a učení mladých profesionálů.

Jednotliví účastníci by měli být mladší než 35 let a mít zkušenosti s kosmonautikou alespoň 1 rok. Hlásit se mohou mladí profesionálové z technických i vědeckých oborů, ale třeba také z managementu a dalších oblastí. Pokud vás tato nabídka zaujala, kontaktujte autora článku nejpozději do neděle 14. června 2015.