Jste zde

16 nových projektů ESA

ESA doporučila k realizaci prvních 16 projektů z Pobídkového programu pro česká pracoviště

Praha, 13. ledna 2010 – ESA doporučila k realizaci 16 projektů z 54 v rámci Pobídkového programu pro česká pracoviště. Firmy, výzkumné instituce a univerzity z ČR se tak budou podílet na vědeckých projektech v oblasti pozemního segmentu, pozorování Země, navigace a zejména pak technologických řešení s širším využitím.

„Hlavním cílem a smyslem Pobídkového programu je naučit česká pracoviště pracovat na dostatečně konkurenceschopné úrovni tak, aby v budoucnu byla rovnocennými partnery zahraničních organizací a institucí a úspěšně se zapojovala do povinných i volitelných programů ESA,“ říká ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář a dodává: „O výběru projektů na základě technického zhodnocení experty ESA, prováděného podle standardních pravidel uplatňovaných ESA, rozhoduje společná pracovní skupina ESA a České republiky.“

V prvních šesti letech po vstupu České republiky do ESA má ČR garantovanou téměř polovinu svého povinného příspěvku, přibližně 2,5 milionu eur ročně, pro financování výhradně českých projektů. V současné době byly podepsány první kontrakty mezi ESA a organizacemi, které podaly kvalitní projektové návrhy v rámci první výzvy Pobídkového programu určeného výlučně pro česká pracoviště. Zapojit se do něj mohly vysoké školy, výzkumné ústavy a průmyslové vývojové firmy z České republiky.

Mezi firmy a pracoviště, které uspěly v tendrech vyhlášených ESA, patří: AVX Czech Republic, Iguassu Software Systems, Evolving Systems Consulting, CSRC, Gisat, ANF DATA, BBT-Materials processing, ProjectSoft HK, L. K. Engineering, Frentech Aerospace, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT a Astronomický ústav AV ČR.

Výzva byla otevřena projektovým návrhům ze všech technologických oblastí, ve kterých se ESA angažuje a byla vymezena pro tři kategorie projektů, které byly předem zvoleny s ohledem na silné oblasti českého průmyslu:

  • letový hardware, s upřednostněním aktivit spojených se základním vybavením družic, senzorů či obecných technologií s potenciálem opětovného využití (rozpočet návrhu nesměl přesáhnout 1 000 000 eur),
  • výzkumné a vývojové aktivity (včetně studií proveditelnosti) vedoucí k produktům (hardware nebo software), službám, ověření technologií, anebo obecným technologiím s potenciálem opětovného využití (rozpočet návrhu nesměl přesáhnout 200 000 eur),
  • přípravné aktivity (např. studie, formulace uživatelských požadavků, průzkumy trhu) podporující českou konkurenceschopnost v programech ESA (povinných a volitelných), kterých se Česká republika účastní (rozpočet návrhu nesměl přesáhnout 100 000 eur).

Na konci února 2009 v Praze proběhl třídenní kurz, během kterého si účastníci mohli osvojit základní praktiky psaní projektových návrhů pro ESA. Po zveřejnění první výzvy pro podávání projektových záměrů v rámci Pobídkového programu, byl uspořádán informační den, na němž byly podrobně vysvětleny její podmínky, pravidla a zaměření.

Další výzva v pobídkovém programu se očekává v září 2010.