Jste zde

100 dní do kongresu IAC

Přesně za sto dní se Praha stane centrem světové kosmonautiky

Praha, 23. června 2010 – Změna klimatu a využití kosmických technologií pro sledování životního prostředí budou jedněmi z hlavních témat blížícího se Mezinárodního astronautického kongresu (IAC), který po více než 30 letech proběhne v Praze na konci září a který přivítá na 2000 špičkových vědců z celého světa. Představí se na něm také největší národní kosmické agentury jako NASA, JAXA a ROSKOSMOS.

„Vítězství Prahy jako místa pro uspořádání letošního ročníku Mezinárodního astronautického kongresu je pro Českou republiku velkou příležitostí, jak dát světu najevo náš zájem o kosmonautiku a pozvat do Čech největší špičky v tomto oboru. Po vstupu naší země do Evropské kosmické agentury v roce 2008 lze IAC 2010 pokládat v oblasti kosmonautiky za jednu z největších událostí,“ říká ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář.

Jedním z hlavních témat jednání budou například globální změny klimatu a využití kosmických technologií pro jejich sledování a vyhodnocování. Družice pro dálkový průzkum Země jsou v současné době schopny měřit výšku hladiny moří a oceánů a jejich výsledky od roku 1993 již naznačují, že průměrná výška hladiny světového oceánu narůstá o cca 3 milimetry za rok. Vzrůstající potřeba informací o stavu a změnách životního prostředí na Zemi bezprostředně souvisí s celosvětovou snahou zakládat provozní systémy pro dlouhodobé sledování životního prostředí pomocí družic. Příkladem může být program Evropské unie pro Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti GMES. Téma provozu kosmických systémů bude rovněž na programu diskuse kongresu.

Dalším důležitým bodem programu bude průzkum sluneční soustavy, jak robotický tak prostřednictvím letů s lidskou posádkou. S tím přímo souvisí i využívání Mezinárodní kosmické stanice ISS, která letos slaví desetileté výročí nepřerušeného obývání.

Součástí kongresu bude i jednání vedoucích představitelů národních a mezinárodních kosmických agentur NASA, ESA, CNSA, JAXA, ROSKOSMOS ad., speciální sekce pro studenty a mladou generaci, představitele parlamentů, společný workshop OSN a IAF a v neposlední řadě též průmyslová výstava kosmonautiky, která poběží v průběhu celého týdne paralelně se zasedáním kongresu. V současné době si výstavní prostory pronajalo již 34 firem a kosmických agentur z celého světa o celkové ploše 800 m2.

V pořadí 61. IAC se bude konat již podruhé v historii v Praze, poprvé to bylo v roce 1977, a spolu s IAF ho pořádá Česká kosmická kancelář ve spolupráci s firmou Guarant International v Kongresovém centru Praha ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2010.